(1)
Резаев, А. В.; Стариков, В. С. Академический капитализм и "фабрики дипломов" Рецензия на книгу: Angulo A. J. Diploma Mills: How For-Profit Colleges Stiffed Students, Taxpayers, and the American Dream. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016. monitoring 2018, 355.